KATEGORIE
KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE
KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK
AKCE - VÝPRODEJ

CE505X kompatibilní kazeta

Naše cena: 398,- Kč

CE285A kompatibilní toner

Naše cena: 380,- Kč

CB435A kompatibilní kazeta

Naše cena: 380,- Kč

Q2612A kompatibilní kazeta

Toner HP Q2612A

Naše cena: 380,- Kč

CC530A kompatibilní kazeta

Naše cena: 580,- Kč

CC531A kompatibilní kazeta

Naše cena: 580,- Kč

CC532A kompatibilní kazeta

Naše cena: 580,- Kč

CC533A kompatibilní kazeta

Naše cena: 580,- Kč

Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky (ver. 4.16)
1. Vymezení pojmů:

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
Dodavatel/Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující – vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující - spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Kupující - nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
Kupující - obchodník – je osoba, která podniká v oborech výpočetní, kancelářská, telekomunikačná technika a nebo v jiném příbuzném oboru souvisejícím s předmětem činnosti dodavatele/prodávajícího.
Obchodní podmínky/Podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu.
Kompatibilní tisková kazeta - definuje tiskovou kazetu, která je zaměnitelná za odpovídající originální výrobek. Slovo kompatibilní nedefinuje zda se jedná o novou nebo renovovanou tiskovou kazetu.

2. Obecná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.printwell.cz. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího tedy ROYAL office & telecom, s.r.o., se sídlem U Silvie 382, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČ: 62966014, DIČ: CZ62966014, kontakt: obchod@printwell.cz, tel: +420 326 377 777, a kupujícího. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.
Nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy jsou rovněž Záruční a reklamační podmínky.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše v platném a účinném znění.
Internetový obchod www.printwell.cz není určen pro prodej zboží kupujícímu - obchodníkovi.
V případě, že nákup provede kupující - obchodník, činí tak s vědomím, že prodávající není vůči němu vázán jakýmikoliv právními a obchodními závazky.

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách:

Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentě odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním nebo potvrzením své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Na tyto skutečnosti je před vlastním odesláním objednávky dostatečným způsobem upozorněn.
Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná elektronická objednávka zboží nebo služeb (objednávka z eshopu) kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku kupujícího - nikoli spotřebitele bez udání důvodu.
Samotná kupní smlouva je uzavřena vystavením faktury na základě elektronické objednávky kupujícího přijaté z eshopu výše uvedeným způsobem.
V případě, že je objednávka vystavena dodavatelem na základě telefonické objednávky, emailové objednávky nebo doručení prázdných kazet ke zhodnocení-renovaci (zaslané kupujícím), je tato objednávka vždy zaslána kupujícímu emailem ke kontrole. V případě, že u takto vystavené objednávky zjistí kupující jakékoliv nesrovnalosti, je kupující povinen prodávajícího o této skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že takto neučiní, je objednávka považována potvrzenou. Kupní smlouva je následně uzavřena vystavením faktury na základě objednávky vytvořené výše popsaným způsobem.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky je zkontrolovat.
Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

4. Zboží:

Prodávající nabízí a dodává výrobky vyrobené na území ČR nebo dovezené do ČR pouze oficiálními cestami (tj. od výrobce nebo od autorizovaného distributora pro ČR). Všechny výrobky jsou výrobcem určené pro ČR.

5. Cena:

Cena zboží je uvedena v internetovém obchodě prodávajícího a v emailu potvrzujícím objednávku zboží.
Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit.
Ceny nabízené v internetovém obchodě platí výhradně pro objednávky generované prostřednictvím Internetového obchodu.
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat.

6. Platební podmínky:

Kupující má možnost zvolit způsob platby. Způsoby a ceny platby jsou uvedeny v internetovém obchodě v sekci Způsoby dopravy.
Součástí každé dodávky zboží je platný daňový doklad.

7. Doprava:

Kupující má možnost zvolit způsob dopravy. Způsoby a ceny dopravy jsou uvedeny v internetovém obchodě v sekci Způsoby platby.

8. Termíny dodání:

Kupující je předem informován o aktuální skladové dostupnosti nabízeného zboží. Převážná většina nabízeného zboží je držena skladem a obratem expedována. Kupující je informován o předpokládaném datu naskladnění položek, které momentálně nejsou skladem, v internetového obchodu a nebo telefonicky.
Kupující může sledovat stav objednávky na stránkách internetového obchodu.
Průběh doručování může kupující sledovat na webových stránkách zvoleného přepravce (pokud tento funkci slevodání zásilky podporuje).
Prodávající odesílá objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce.
Prodávající nenese odpovědnost za zdržení dodávek způsobená z jakýchkoliv důvodů přepravními společnostmi. Nedodržení termínu v takovém případě nepřináší kupujícímu právo odstoupit od smlouvy, či uplatňovat náhradu za pozdní dodání.
Termíny dodání uváděné v rámci celého internetového obchodu jsou pouze orientační. Skutečné termíny doručení mohou být ovlivněny řadou faktorů za které prodávající nenese odpovědnost. Jedná se zejména o následující: zpoždění internetových plateb, chyby a zpoždění přepravních společností, nemožnost doručení zásilky z důvodu nezastižení adresáta a jiné podobné události.
Pokud si kupující zvolí jako způsob úhrady jinou možnost než dobírku, bere na vědomí, že zboží bude odesláno až po potvrzení o provedení platby ze strany bankovních institucí.

9. Právo odstoupení od smlouvy:

Právo odstoupení od smlouvy neslouží primárně jako způsob řešení reklamace zboží. v takovém případě je třeba postupovat v souladu s Reklamačním řádem.
v souladu s § 53, odst. 7 občanského zákoníku má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu a bez jakékoli sankce. Spotřebitel realizuje toto své právo tím, že projev vůle o odstoupení od smlouvy odešle prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci na adresu: ROYAL office & telecom, s. r. o., U Silvie 382, 294 71 Benátky nad Jizerou. Spotřebitel není povinen současně s odstoupením odeslat i zboží. Zboží je možné doručit osobním vrácením nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta). Pokud je zboží odesláno odděleně od projevu vůle o odstoupení od smlouvy, je spotřebitel povinen v zásilce uvést, že zboží je vraceno v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy, a tuto kupní smlouvu dostatečně identifikovat (např. číslem daňového dokladu). V případě, že se spotřebitel rozhodne pro odstoupení od smlouvy, doporučujeme splnění následujících podmínek:
Tiskárny a kopírky vrátit pouze nerozbalené s kompletním příslušenstvím.
Tiskové náplně a tonery dodané společně s tiskárnou musí být v případě vrácení originálně zabaleny.
Zboží je pokud možno zabaleno v neporušeném originálním obalu.
Při nesplnění uvedených podmínek nemůže spotřebiteli vzniknout žádná újma na jeho právu odstoupit od smlouvy. Prodávající však vůči spotřebiteli může uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží (náhradu škody), pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu.
Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží a je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.
Spotřebitel není, v souladu s § 53 odst. 8 občanského zákoníku, oprávněn odstoupit od smluv:
na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
na dodávku novin, periodik a časopisů,
spočívajících ve hře nebo loterii.
Vrácení peněz: peníze jsou vráceny nejpozději do 30 dnů od účinnosti projevu vůle k odstoupení. Při učinění projevu vůle k odstoupení od smlouvy spotřebitel sdělí způsob, jakým si přeje peníze vrátit. V případě, že nebude způsob vrácení peněz v projevu vůle k odstoupení obsažen, peněžní částka bude zaslána na zpáteční adresu udanou na zásilce.
Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě zcela zjevné chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží.

10. Opravy tiskových zařízení poškozených dodaným zbožím

V případě důvodného podezření na poškození tiskového zařízení zbožím dodaným prodávajícím je kupující povinen o této skutečnosti informovat prodávajícího, který následně navrhne způsob řešení vzniklého problému.
Pokud kupující nesplní výše uvedenou podmínku nese veškeré náklady vzniklé jeho jednáním sám.
Prodávající není povinen hradit kupujícímu náklady na opravy tiskových zařízení provedené třetí stranou.

11. Ochrana osobních údajů

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Osobní údaje kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujícího dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujícího předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

12. Závěrečná ustanovení

Tato verze obchodních podmínek nabývá platnosti a účinnosti dne 10. 10. 2016.

Platba a doprava

Česká pošta - dobírka: 159

Česká pošta - bank. převod: 119kč

PPL - dobírka: 240kč

PPL - bankovní převod - 180kč

Objednávky nad 10000kč poštovné zdarma

Novinky

C-EXV 49C kompatibilní toner

Naše cena: 1980,- Kč

C-EXV 49M kompatibilní toner

Naše cena: 1980,- Kč

Kontakt

TONER PARADISE

Kadaník Richard

Jabloňová 235                              Holohlavy
p.Smiřice
IČO: 44446900  DIČ: CZ 6904183066

Tel.: 606 887877                               E-mail: info@toner-paradise.cz


Kontaktní formulář:

Newsletter

Získávejte nejnovější informace a akční nabídky z našeho eshopu.